Grundejerforeningen Klintegården

Grundejerforeningen vil forsøge at få sat badebroen op. Dette har desværre ikke været muligt grundet forsamlingsforbud på mere end 10 personer. Vi har heller ikke kunnet afvikle strandrensningsdagen.

 

Grundejerforeningen invitere derfor til en fælles broopsætning og strandrensningsdag Søndag den 14. Juni kl. 0930 på Sydgrunden.

 

Det er en forudsætning, at regeringen hæver forsamlingsforbuddet til 30 eller flere personer.

 

Børn er meget velkomne, og de kan især hjælpe med at få vores borde og bænke malet. De kan til slut få lov til at male deres navn på bænkene.

 

Grundejerforeningen sørger for maling, pensler og en lille forfriskning i form af øl og vand.

 

Det er ligeledes besluttet, at grundejerforeningens årlige Sankt Hans bål aflyses. Derfor må vi anmode grundejerne om at aflevere deres haveaffald på genbrugspladsen, eller som grønt affald til dagrenovationen.