Grundejerforeningen Klintegården

 

Den 18. august 2015 afholdt kommunen et dialogmøde om byudviklingen i Karlslunde. Grundejerforeninger og ejer- og vejlav i Karlslunde området var inviteret. Ud af ca. 50 mulige deltog 29 foreninger og lav. Vores forening var repræsenteret ved kassereren.

Teknik- og Miljøudvalget ønskede en drøftelse af bydelens udviklingsmuligheder, og formålet var at gennemføre en åben dialog herom. Udvalget ønskede nedenstående punkter drøftet i 4 mindre grupper med et medlem af udvalget som ”formand”.

 

Emnerne var:

  1. Hvad er godt, og hvad synes I der mangler i lokalområdet?
  2. Fungerer lokalplaner efter hensigten, og hvad mangler eventuelt?
  3. Er der tilstrækkelige udbygningsmuligheder?
  4. Natur og Miljø.
  5. Trafik og infrastruktur.
  6. Trafiksikkerhed
  7. Hvad ser I alt i alt som de vigtigste opgaver i de kommende 10 – 15 år i jeres byområde?
  8. Hvordan kan I i øvrigt bidrage til indfrielse af de planstrategiske målsætninger og visioner for Greve Kommune som helhed?

Formanden for teknik- og miljøudvalget Henrik Stuckert indledte med at sige, at Greve Kommune nu har en størrelse, hvor kommunen går fra ”udvikling” til ”vedligeholdelse”. Det havde han samlet i sætningen: ” Vi skal passe godt på det vi har”. Derefter var der gruppearbejde. De 2 – 3 bedste ideer fra hvert bord blev præsenteret på 4 x 2-3 minutter.

 

Opsamling efter mødet

På baggrund af drøftelsen samles input for bydelen, der kan danne grundlag for nærmere prioritering og samarbejder om realiseringen af bydelens udviklingspotentiale de kommende år. Sammenfatningen vil kunne ses på www.greve.dk (kommunens øvrige bydele har haft tilsvarende møder).

 

Afslutningsvis oplyste Henrik Stuckert, at kommunen gerne stiller op til generalforsamlinger, hvis der er emner en forening gerne vil have nærmere belyst eller diskuteret med repræsentanter for kommunen. Endelig mente Stuckert, at møderne havde været en succes, og at de burde gentages årligt.