Grundejerforeningen Klintegården

TDC har oplyst, at de nu begynder at grave lyslederkabel ned i vores grundejerforening. Underentreprenøren Petri og Haugsted starter med Vårgyvelvej tirsdag den 9. juni. Kablet vil blive nedgravet i rabatten, og blive skudt/boret under vores asfalterede veje og indkørsler. Der kan dog være enkelte indkørsler, som er så brede dette ikke kan lade sig gøre. Her vil grundejeren blive kontaktet. Petri og Haugsted forventer, at man er færdig på Vårgyvelvej om ca. 3 uger. De vil naturligvis sørge for, at hullerne fyldes med jord igen og bliver tilsået med græs. Hvis der bliver opgravet brolægning, vil dette også blive reetableret. Kabelboksene vil blive placeret, hvor de nuværende er opsat. TDC vil sende tilbud til grundejerne omkring brugen af det nye kabel. Først når der er truffet aftale med TDC vil der blive lagt kabel ind til den enkelte grundejer. Tidshorisont for dette ukendt. Det er ligeledes ikke oplyst, hvornår turen kommer til de øvrige veje i grundejerforeningen.