Grundejerforeningen Klintegården

 

Godt 30 grundejere fandt vej til årets generalforsamling i grundejerforeningen, der blev holdt i Karlslundehallerne onsdag 23. marts 2022.

 

Ny badebro

Et af de helt store emner var afstemningen om en ny badebro, som blev vedtaget med et overvældende flertal af generalforsamlingen. Efter planen skal den nye badebro gerne komme i vandet til sommersæsonen, hvornår vides dog ikke med sikkerhed, men firmaet bag broen er i gang med planlægningen, opmåling osv. Når broen er på plads, bliver I orienteret.

 

Kontigentforhøjelse

Derudover blev det vedtaget at forhøje kontigentet i foreningen med 300 kr. til 1.300 kr. per 1. maj 2022. Forhøjelsen går blandt andet til delfinansiering af den nye badebro, men også til dækning af generelle prisstigninger på de services som foreningen har, herunder saltning af veje, administration, forsikringer osv.

 

Plaketter til medfinansering af den nye badebro

Udover kontigentforhøjelsen og et ordentligt træk på vores kassebeholdning i foreningen, så kan du bidrage med en ekstra finansiering af badebroen ved at indbetale 1.000 kr. til foreningens bankkonto reg. 2343 og kontonummer 6271 595 687. For dette bidrag sørger vi for, at du får en plaket (metalplade med indgravering af fx navn eller andet) monteret på den nye badebro, som tak for støtten. 

 

Ændringer i bestyrelsen

Foreningen tog på generalforsamlingen afsked med Tine Corse, som ønskede at udtræde af bestyrelsen. En stor tak til Tine for indsatsen i bestyrelsen, herunder med referatskrivningen. Andre Raun Christensen blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen. Velkommen til og vi ser i bestyrelsen frem til samarbejdet. 

 

Under Generalforsamling kan du finde referatet fra mødet samt andre dokumenter udsendt forud for generalforsamlingen.

Publiceret: April 2022