Grundejerforeningen Klintegården

i grundejerforeningens vedtægter §3 står der bl.a. at foreningen skal varetage 

 

"opgaver i forbindelse med etablering og 

vedligeholdelse af veje, stier, parkeringspladser, belysning, fællesarealer og –anlæg mv."

 

Nedenstående artikler omhandler netop dette