Grundejerforeningen Klintegården

Status på vejlån per 31. december 2023

 

Restgæld i alt: 402.049,64 kr.

- heraf udgør årets renter 28.834,68 kr.

 

Der er 69 grundejere/andele/matrikler i foreningen, der i forbindelse med vejarbejdet for nogle år siden valgte at finansiere dette via et vejlån. Af de i alt 69 grundejere har Klintegården én andel opgjort i fire kvarte andele.

 

Hver andels restgæld udgør således 5.826,81 kr., heraf udgør årets renteudgifter per andel 417,89 kr. For Klintegården udgør vejlån og renter 1/4 af en fuld andel.

 

Hvert år per 1. juni opkræves årets ydelse, dvs. afdrag på lånet samt påløbne renter de seneste 12 måneder.

 

Bemærk, at renten på vejlånet p.t. er 8,25% p.a., hvilket skyldes, at bankerne generelt har sat renterne op i takt med nationalbankens renteforhøjelser.

 

Hvad koster det, at førtidsindfri en matrikels andel af det samlede vejlån, der blev optaget i forbindelse med asfalteringen af vejene, og hvad man skal gøre for at indfri lånet?

 

Omkostninger ved indfrielse

Indfrielsesomkostninger opgjort per 1. januar 2024 for en fuldt betalende matrikel vil beløbe sig til 7.876,81 kr., heraf:

  • Vejlån: 5.826,81 kr., heraf påløbne renter i 2023 på 417,89 kr.
  • Gebyr til banken: 800 kr. - til dækning af beregning af indfrielse samt omlægning af ydelse for resterende låntagere
  • Gebyr til WIN advokater: 1.250 kr.

Sådan kan din del af vejlånet indfries

Ønsker du at indfri din del af vejlånet skal du kontakte kassereren på mail eller brev, og beskrive, hvornår du med konkret dato ønsker dit vejlån indfriet samt hvilken ejendom, det drejer sig om – vi skal have mindst 14 dages varsel.

 

Du vil kort efter få en konkret beregning på indfrielsesomkostningerne samt hvornår beløbet skal betales til foreningens bankkonto.

 

Når lånet er indfriet, vil administrator sende en bekræftelse til dig om, at din del af vejlånet er indfriet.

 

Alternativt hvis du er sælger af din ejendom

Du kan også, hvis du er ved at sælge din ejendom, lade lånet indgå som en del af refusionsopgørelsen, således at du kompenserer køber for lånet, som køber dermed overtager.

 

Overdragelsen af lånet kræver fortsat, at banken beregner, hvad lånets restbeløb er samt en ny ydelsesberegning, der viser, hvad lånets forventede samlede ydelser vil være til udløb. Den samlede ydelse til indfrielse vil naturligvis være større end en nu-og-her indfrielse, idet der jo skal betales renter i fremtiden. Administrator skal fortsat orienteres om, at lånet skifter "ejer" med det papirarbejde, der følger med.

 

En indfrielse vil derfor per 1. januar 2024 koste ca. 10.200 kr., heraf:

  • Vejlån: 5.826,81 + renter i resten af lånets levetid på ca. 2.220 kr. (givet uændret lånerente på 8,25% frem til lånets forventede indfrielse i 2032)
  • Gebyr til banken: 800 kr.
  • Gebyr til WIN advokater: 1.250 kr.