Grundejerforeningen Klintegården

Status på vejlån per 31. december 2021

 

Restgæld i alt: 498.408,53 kr.

- heraf udgør årets renter 24.777,05 kr.

 

Der er 71 andele/matrikler, der bidrager til vejlånet, heraf 70 hele andele, og 4 kvarte andele, som deles af Klintegården.

 

Hver andels restgæld udgør således 7.019,83 kr.

 

Hvert år per 1. juni opkræves årets ydelse, dvs. afdrag på lånet samt påløbne renter de seneste 12 måneder.